Sinds 29 december is de geldautomaat aan de Elte Martens Beimastrjitte 11B in Eastermar buiten gebruik. In april is op deze site gemeld dat de bank vanwege aangescherpte veiligheidseisen heeft moeten besluiten geen geldautomaat op deze locatie terug te plaatsen. 

Aangescherpte veiligheidsvoorschriften 
De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot locaties van geldautomaten zijn dit jaar voortdurend aangescherpt. Deze aanscherping is een gevolg van een toenemend aantal plofkraken waarbij zware explosieven zijn gebruikt. Het gebruik van deze explosieven levert grote risico’s op voor personen die boven of naast de betreffende geldautomaat wonen of werken. De Rabobank wil dit risico zoveel mogelijk uitsluiten en heeft daarom het genoemde besluit genomen.

Alternatieve locaties 
De afgelopen maanden is gezocht naar alternatieve locaties waarbij de veiligheid van omwonenden en gebruikers als de belangrijkste randvoorwaarde geldt. Er is helaas geen locatie gevonden die voldoet aan alle veiligheidseisen. De directie van de bank heeft op 19 juni het bestuur van het Dorpsbelang in een persoonlijk gesprek verteld dat er geen outdoor geldautomaat in Eastermar kan worden geplaatst. Inmiddels loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om een zogenoemde instore geldautomaat te plaatsen bij een lokale winkelier. Deze geldautomaat is alleen beschikbaar tijdens de openingsuren van de winkel en kan, gezien de statistieken, grotendeels in de behoeften voorzien. Zodra de gesprekken met de betreffende winkelier zijn afgerond en is vastgesteld dat de locatie voldoet aan de veiligheidseisen, wordt de geldautomaat zo snel mogelijk geplaatst. De Rabobank zal de bewoners periodiek informeren over de ontwikkelingen rondom de geldautomaat.

Geldautomaten in de regio 
Heeft u de komende tijd behoefte aan contant geld? U kunt hiervoor terecht bij de geldautomaten in Burgum (Bulthuissingel 2), Opeinde (Kommisjewei 113), Kootstertille (Alde Dyk 2) en Surhuisterveen (De Kolk 37).

Rabo Geld Express
Ook is het mogelijk om via de Rabo Geld Express contant geld thuis te laten bezorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rabobank Drachten Friesland Oost via telefoonnummer 0512 58 77 77 of via mail particulieren.dfo@rabobank.nl

geldautomaat

PS: Tijdens het dorpsfeest kan er wel worden gepind in de feesttent!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: