Herplaatsing geldautomaat Rabobank Drachten Friesland Oost in Eastermar vertraagd

geldautomaat

Sinds 29 december is de geldautomaat aan de Elte Martens Beimastrjitte 11B in Eastermar buiten gebruik. Op 16 februari is op deze site gemeld, dat voor de plaatsing van de nieuwe geldautomaat een verbouwing nodig is. De verwachting was dat de automaat midden mei gebruiksklaar zou zijn.

Aangescherpte veiligheidsvoorschriften

Zeer recent zijn de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot locaties van geldautomaten drastisch aangescherpt. Deze aanscherping is een gevolg van een toenemend aantal plofkraken waarbij zware explosieven zijn gebruikt. Het gebruik van deze explosieven levert grote risico’s op voor personen die boven of naast de betreffende geldautomaat wonen of werken. De Rabobank wil dit risico zoveel mogelijk uitsluiten en heeft daarom met directe ingang het besluit genomen geen (nieuwe) geldautomaten meer te plaatsen op locaties waar dit risico zich kan voordoen.

Gevolg

Op de locatie aan de Elte Martens Beimastrjitte is het genoemde risico aanwezig. De bank heeft daarom besloten de geldautomaat daar niet terug te laten keren.

Vervolg

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 april, heeft een vertegenwoordiger van de Rabobank aangegeven dat de bank nog steeds de intentie heeft om een geldautomaat in het dorp te plaatsen. Gezien het genoemde risico zal de keuze zeer waarschijnlijk op een geldkiosk vallen.

Cruciaal daarbij is de beschikbaarheid van een geschikte locatie, waarbij wordt uitgegaan van veiligheid voor gebruikers en omwonenden, een 24/7 beschikbaarheid van de automaat en de regionale functie daarvan. De aanwezigen zijn tijdens de vergadering uitgenodigd om vòòr 14 april mogelijke locaties naar het secretariaat van Dorpsbelang te mailen. De secretaris stuurt deze ideeën vervolgens naar de Rabobank. De aangedragen locaties worden getoetst en vervolgens meegenomen in de gesprekken met de gemeente. Inmiddels heeft het eerst gesprek met de gemeente plaatsgevonden. Daarbij zijn nog geen acceptabele locaties gevonden.

Op dit moment kan de bank nog geen datum aangeven waarop de geldautomaat weer beschikbaar is in Eastermar. Dit is afhankelijk van een aantal, nu nog onbekende, factoren waaronder de beschikbaarheid van een geschikte locatie. Waar mogelijk zullen de bewoners van Eastermar worden betrokken bij het verdere proces.

De Rabobank zal de bewoners periodiek informeren over de ontwikkelingen rondom de geldautomaat.

Geldautomaten in de regio

Heeft u de komende tijd behoefte aan contant geld? U kunt hiervoor terecht bij de geldautomaten in Burgum (Bulthuissingel 2), Harkema (Bouwe Harkemastrjitte 5a), Kootstertille (alde Dyk 2) en Surhuistervaan (De Kolk 37).

Rabo Geld Express

Ook is het mogelijk om via de Rabo Geld Express contant geld thuis te laten bezorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rabobank Drachten Friesland Oost via telefoonnummer 0512 58 77 77 of via mail particulieren.dfo@rabobank.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: