Huisartsenpraktijk Wiersema te Eastermar hoopt medio 2016 te verhuizen naar it BetterSkip, E.M. Beimastrjitte 69 Eastermar. Maar eerst moet er nog heel veel gebeuren! De werkzaamheden aan het voormalige kerkgebouw zijn in volle gang. Zoals de meesten mensen inmiddels weten is de fysiotherapie en fitness van fysiotherapie yn ’t Doarp al een aantal maanden gevestigd in het gerenoveerde bijgebouw op E.M. Beimastrjitte 69. (voorheen ‘it Hoekje’) en vol in bedrijf!
Met de huisartsenpraktijk en apotheek hopen we in de zomer te verhuizen. We kijken er naar uit dat er dan letterlijk meer ruimte is voor medewerkers en patiënten. Ook is er veel aandacht besteed aan het terugdringen van gehorigheid en het optimaliseren van de privacy.
Het hele gebouw noemen we it BetterSkip, de nieuwe locatie voor zorg en gezondheid voor Eastermar en omgeving. 
Behalve de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van huisarts P.S. Wiersema, fysiotherapie en fitness yn ‘t Doarp, zal ook thuiszorg De Friese Wouden hierin gevestigd worden.
Op de bovenverdieping zijn nu nog 2 ruimtes te huur voor andere zorggerelateerde beroepen.

It Betterskip heeft een aparte website waarop te zien is wat er in het gebouw gevestigd is: www.itbetterskip.frl

Via de buttons kunt u op de website van de diverse instanties en instellingen komen. Net als het gebouw zelf is deze website ook nog niet helemaal klaar. Onder het kopje ‘nieuws’ zijn nieuwe foto’s van de verbouwing te zien.

Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u mailen naar info@itbetterskip.frl

logo it Betterskip print

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: