Op 1 augustus 2018 fuseren KBS de Balsemyn en OBS de Bolster in Eastermar tot een 
nieuwe Identiteitsrijke Ontmoetingsschool.
Bij een nieuwe school hoort een nieuwe naam. 
We willen graag het dorp Eastermar betrekken bij het bedenken van die naam. 
De naam moet passen  bij de school die we willen zijn, namelijk een identiteitsrijke ontmoetingsschool met PIT (Plezier, Inzet en Talent).
 Daartoe is een deelnameformulier ontwikkeld, waarop de nieuwe naam kan worden ingevuld vergezeld van een motivatie en de naam van de bedenker.Het formulier kan t/m 16 mei worden ingeleverd op een aantal locaties in Eastermar nl:


  • Slagerij Otte Boersma
  • It Betterskip 

  • Alles ûnder ien dak


Hier staat een doos waar u het formulier in kunt deponeren.

Wilt u liever mailen, dan kunt u uw idee + motivatie mailen naar denieuwenaam2018@gmail.com.

nieuwenaam school Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: