Voor zowel het bouwverkeer als de parkeermogelijkheden voor de omwonenden zijn diverse verkeersmaatregelen rondom het bouwterrein genomen. Een deel van de omwonenden aan 't Hof heeft een brief ontvangen van de gemeente waarin hen verzocht wordt zoveel als mogelijk gebruik te maken van de parkeervakken, dit om overlast over en weer te voorkomen.

Het bouwverkeer zal door middel van borden via het Harstepaed en ’t Hof worden geleid, waarbij nadrukkelijk verzocht wordt gebruik van ’t Leech zoveel als mogelijk te voorkomen.

Het bouwproces

Bouwgroep Dijkstra Draisma gevestigd in Bolsward en Dokkum is de hoofdaannemer van het project. De uitvoerder op het complex zal zijn: de heer Swart. Vanaf start sloop is hij aanspreekpunt voor de gang van zaken op en rondom de bouwplaats. Hij of zijn plaatsvervanger zullen vrijwel dagelijks aanwezig zijn.
Gedurende het bouwproces is het betreden van de bouwplaats is zonder toestemming van de uitvoerder (of voorman) niet toegestaan.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: