It tal graafmachines, diepladers en oar materieel, bulten en gatten oertreffe gemakkelijk de 'loopgravenoarloch' op de Komerk, ôfrûne winter. Wa 't no bygelyks op de Achterwei delfytst/rint, de kant fan it Heechsân út, kriget de yndruk dat der in komplete ruilverkaveling mei grûn en al oan de gong is. Of dat men de Wâldwei oan it ferlizzen is nei Skûlenboarch ta.

Mar nee, dat is it allegear net; fan Grypstsjerke oant Wieringermeer ta wurdt der in nije gasleiding oanlein. Der skynt in te koart oan gas te wêzen yn Rânestêd, omdat de reservers op de Noardsee minder wurde. Mear hjir oer is te lêzen op www.gwwl.nl
En ja, sa'n buis moat dan fansels dwers troch ús moaie dykswâllengebiet oanlein wurde.

gasleiding.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen