×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 457 niet laden

De omkriten fan Eastermar binne in saneamd 'zoekgebied' foar in bungalowpark, sa die ôfrûne tongersdeitejûn bliken út in amtlike notysje fan de ôfdieling Romtlik Oarderjen tidens de riedsgearkomst fan de gemeente Tytsjerksteradiel. It bungalowpark soe ûnderdiel útmeitsje fan it nije struktuerplan 2010 - 2025, dat de gemeente de kommende jierren opstelle wol.

It mooglike park soe passe moatte by de aard en de skaal fan it doarp en de lânsdouwe.

Oer it hoe en wêr en wat sille wy mei de tiid wol mear hearre.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen