Beste dorpsgenoot,
Het kerkgebouw met bijbehorend zalencentrum 't Hoekje wordt op termijn verkocht. Na een informatieve avond, november 2012, heeft Dorpsbelang  een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als opdracht:
    
Onderzoek of in Eastermar behoefte is aan een 'multifunctioneel' dorpshuis.

Door middel van een enquête voor alle inwoners wil de werkgroep dit onderzoek uitvoeren. De enquêtes zijn via de buurtverenigingen verspreid door het dorp. Mocht u geen enquête ontvangen hebben, dan kunt u het formulier hier downloaden, uitprinten en inleveren bij Sjouke Wijnsma 'Alles ûnder ien dak'. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Werkgroep Onderzoek 'multifunctioneel' dorpshuis

huis

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen