Op it útwreidingsplan fan de Blauhûskamp is hieltyd mear te sjen. De earste hûzen, de fjouwer starterswenten, wurde op dit stuit oplevere. Oare hûzen binne noch yn oanbou, û.o. de wenten fan WoonFriesland.
It is in aardichheid om ris even in kuierke te meitsjen troch dizze nije nijbou en dizze ûntjouwings ris te oanskôgjen.

Op de foto's op de thússide alfêst in ympresje.

nijbou Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen