Op snein 24 novimber hat in útstjoering fan Reizen Waes op telefyzje west mei û.o. in item oer Eastermar.
By de opnames, begjin juny fan dit jier, hawwe wy dêr al melding fan makke.
Oanlieding om Eastermar yn it programma op te nimmen wie fansels de PostkodeKanjer.
Foar wa't it mist hat, it einresultaat kinne jo fia dizze link weromsjen.

IMG 8569 1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: