Geschiedenisprogramma Andere Tijden is bezig een 9-delig televisieserie te maken over de geschiedenis van Nederlands-Indië tussen 1900-1950. Bij de politionele acties die er op gericht waren Nederlands-Indië als kolonie te behouden, sneuvelden jonge jongens die daar, vanwege de dienstplicht, naar toe waren gestuurd. Een van die jongens was Rienk Talstra uit Eastermar. 

Tegenover it BetterSkip staat een monument voor Rienk Talstra. Op dinsdag 8 december wordt op deze plek  gefilmd, o.a. met een interview met Sjoukje Talstra, de zus van Rienk.
Ook worden er opnames van de Beimastrjitte gemaakt, de straat waar Rienk Talstra destijds woonde. Voor deze gelegenheid wordt aan bewoners de vraag gesteld om de vlag  tussen 10 en 12 halfstok te hangen, zoals dat destijds ook gebeurde toen het droevige nieuws bekend werd in Eastermar. Helaas bestaat daar geen beeld van, vandaar de oproep. Er rijdt een auto met camera door de straat om dit beeld vast te leggen.

Mocht u voor die tijd vragen of opmerkingen hebben dat kunt de organisatie bereiken via Lizzy.van.Winsen@ntr.nl .

monument rienk talstra

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: