Woansdeitejûn waard der yn it Hoekje in feestlike ôfslúting hâlden fan de kollektewike fan de Nierstichting. Ietsje Annema en Wieke Dijkstra binne dit jier foar de 25e kear mei de kollektebus by de doarren del west. In prestaasje! Dit jier waard der yn ús doarp it grutte bedrach fan 1039,95 Euro ophelle.

nierstichting.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen