Wethâlder Houkje Rijpstra hat op moandeitemoarn 17 desimber in ZAP-spjelde útrikt oan û.o. twa Eastermarder ZAP-pers (ZAP stiet foar Zwerf Afval Pakkers).
Hielkje Hamstra en Detsje Swart wienen nominearre foar dit earbetoan om’t hja op frijwillige basis har omjouwing frijhâlde fan rommel en ôffal.

Image
Hielkje Hamstra (l) en Houkje Rijpstra


It inisjatyf om ZAP-pers yn it sintsje te setten giet út fan de Feriening fan Nederlânske Gemeenten, it Ministeary fan VROM en it bedriuwslibben.
Neist de spjelde krigen de Eastermarder dames -en de nominearren út oare doarpen yn de gemeente- in lúkse útfiering fan in foerpakket om fûgels by te fuorjen yn gefal fan in strange winter. (Foto's: ôfdieling kommunikaasje T'diel.)

Image
Detsje Swart (l)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen