Al foar it tredde jier is in groepke froulju dwaande harren ta te rêden op it sminken fan bern op it Easterbarren. By de bern is it sminkt wêzen op it strjitfestival och sa populêr. Om oan de fraach op dy dei te foldwaan binne der meardere sminksters nedich. De kursus wurdt jûn troch Dries de Vries (www.driesdevries.com). Fotograaf Harmke Paulides mocht ûnder de les even 'yn de keuken' sjen.

grimeren1.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen