Hjoed wie de lêste skoaldei fan de Bolster. Dat is net sa bysûnder, mar wol dat it de lêste dei wie yn it âlde skoalgebou. Nei de simmerfakânsje geane de bern nei de nije skoalle yn 'de Kjellingen'.

Spesjaal foar de gelegenheid wiene bern en âlden ferklaaid yn Ot-en-Sien-styl en wie der in iterijke yn de skoalle organisearre.

Image

Mear foto's troch Harmke Paulides

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen