Vrijdagavond 6 april werd op de ledenvergadering van TV Marslach afscheid genomen van Freerk Hamstra die 5 jaar in het bestuur heeft gezeten. Nadat hij bloemen had gekregen, kwam de burgemeester binnen met de familie van Freerk. De burgemeester ging uitgebreid in op al het vrijwilligerswerk dat Freerk heeft gedaan voor o.a. tennis, voetbal en de laatste jaren ook voor de bridgeclub. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Freerk Hamstra te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Freerk was helemaal verbouwereerd en wist geen woord uit te brengen. En dat gebeurt hem zelden of nooit. Na een uur kreeg hij weer wat kleur op de wangen en herstelde zich de spraakwaterval en uitte hij zijn verwondering. Freerk, gefeliciteerd! Het is je gegund.

ABA 9805

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen