Maaike Schoenmakers wie op de Eastenrykse televyzje (ATV) yn in searje programma's oer de lúkse hotels oan de Ringstrasse yn Wenen. Yn dizze earste ôflevering komt Maaike yn de 24e minút oan bod. 

En neist har optreden yn it televyzjeprogramma wie der dizze wike noch mear sukses foar har. Woansdei 10 april hat se de Young Hotelier Award wûn, mei as priis in beurs fan € 25.000 foar in MBA-stúdzje oan de Modul Universität Kahlenberg yn Wenen.  Lokwinske Maaike!

hotel

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen