Utslach fan de Provinsjale Ferkiezings 2011
Opkomst yn Eastermar: 772 stimmen

CDA PvdA VVD FNP SP CU Grien
Links
PVV PBF PvhN 50+ Fer.
Lofts
D66 Blanco
260 109 73 123 45 69 32 42 2 0 3 0 12 2
34% 14% 9% 16% 6% 9% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0%


utslach-PF-Eastermar2011

Utslach Provinsjale ferkiezings 2007
Utslach Twadde Keamer ferkiezings 2010

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen