De spylfilm 'Omsjen' fan regisseur Auke de Witte en filmklub 'Kleare Kimen' hat op it lanlik NOVA-filmfestival 'zilver' wûn. Dat is goed nijs foar alle minsken dy't oan dizze film meiwurke hawwe en hiel aardich foar Rienk Vlieger fan Eastermar. Rienk hat nammentlik it orizjinele ferhaal skreaun, dat letter troch Auke de Witte ta in senario bewurke is.

Nei alle gedachten sil 'Omsjen' yn 2011 yn Theater Meerzigt te sjen wêze.

Omsjen

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen