De juny-edysje fan doarpskrante BREEDút kin yn PDF-formaat 'delhelle' wurde: pdf breedut-2008-06
Yn dizze edysje ûnder oare:

  • Yn 'e Fitrine: Teikje Hietkamp
  • De klivia fan Ineke
  • Atsie's katteperikels
  • Fûgelleed
  • Programma doarpsfeest
  • en noch folle mear...

Foar de Doarpskrante is der in simmerstop yn july en augustus.

Foarside-BREEDut-2008.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen