In nij jier, in nije doarpskrante BREEDút mei in nije foarplaat. Dizze kear alhiel yn de sfear fan it Dam Jaarsmajier.
De yllustraasje is makke troch Josse Postma en is basearre op de knipkeunst fan Gretha Zijl, dy’t de gedichten fan Dam Jaarsma ­ û.o. yn de Ljouwerter Krante ­ faak fan in sfearrike fersiering foarseach.
Gau delhelje, dit jannewarisnûmer!

Foarplaat-breedut2014

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen