It earste BREEDútnûmer nei de simmer mei û.o.

  • Yn 'e Fitrine: de besikers fan de karavan op it Wytfean
  • Truus v.d. Meer sette alle minsken dy't in diploma hellen op in rychje
  • De Trochrinner met de helft van een olijke tweeling
  • De reis fan Elte en Hector nei Palestina en Egypte
  • It Breed door de ogen van Peter Karstkarel
  • en noch folle mear...

Gau delhelje dy krante !

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen