×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 78 niet laden

Allegearre al lêzen? It liket spannend by ús papieren ekwivalint: ús doarspkrante 'BREEDút'. It giet mar tuike-tuike mei de finansjele stipe, it (frijwillige) lêzersjild. Eartiids gie dat altyd mei sa'n handige aksept-giro, mar dy service biedt de bank net mear. Dêrom docht de redaksje it freonlike mar driuwende fersyk om €10,- lêzersjild oer te meitsjen op rekkennûmer 3498 19 238 op namme fan Doarpskrante Eastermar. In bytsje mear mei fansels ek....

Yn it slimste gefal is it aanst dien mei de krante en sille we him hjir ek net mear as pdf pleatse en kinne Eastermarders om utens dy't gjin abonnemint ha, ek net mear op 'e hichte komme fan it riden en farren yn Eastermar, dêr't de krante sa karakteristyk melding fan makket!

En it is sa simpel: op dit stuit sitte jimme, lêzers, allegearre op it ynternet en wa bankieret tsjintwurdich no net fia it ynternet?! (bygelyks fia de Rabobank ) en meitsje periodyk yn april €10,- (of in bytsje mear) oer. Dan sjogge wy jo aanst wol wer op Eastermar.nl.

rabo_breedut

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen