Ieder jaar wordt er in Fryslân de 'Friese ondernemer van het jaar' gekozen. Dit jaar is er voor gekozen om naast deze onderscheiding een nieuwe prijs te introduceren: de provinciale duurzaamheidsprijs. Deze prijs is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren zich actief bezig te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Na een voorstudie en een bezoek door een jury aan het bedrijf zelf, zijn er uiteindelijk drie bedrijven genomineerd voor de duurzaamheidsprijs. De jury bestond uit medewerkers van de provincie, de milieufederatie, het bedrijfsleven en de politiek. Unaniem was de jury van mening dat de duurzaamheidsprijs 2006 naar VBI Schuilenburg ging.

VBI Schuilenburg bv is er zeer trots op de prijs te mogen ontvangen. Het is een erkenning voor al onze medewerkers voor de manier waarop wij ondernemen. Bij de duurzaamheidsprijs gaat het om drie aspecten, de zogenaamde drie P’s: People (hoe ga je met je mensen om?), Planet (hoe ga je met je omgeving om?) en Profit (ben je in staat om ook op lange termijn winstgevend te zijn?).

Image

VBI werkt in haar proces met een volledig gesloten loop waarbij alle afval- en reststoffen die ontstaan terug in het product gestopt worden. Veel van de maatregelen zijn gericht op vermindering van verspilling in de fabriek of op de bouwplaats waar ons product wordt toegepast. Wat VBI graag wil laten zien is dat goed omgaan met het milieu niet per definitie geld kost, maar juist in de gehele keten geld kan opleveren. Lange termijn winstgevendheid is voor duurzaam ondernemen een belangrijke voorwaarde.

Dat VBI Schuilenburg een gezond en duurzaam bedrijf is kun je zien aan de recent gestarte plannen om de fabriek te gaan uitbreiden. Deze uitbreiding is nodig om de toenemende vraag naar producten van VBI te kunnen realiseren. Het mooie is dat het daarbij gaat om nieuwe producten die vooral inspringen op de behoefte aan duurzaam bouwen op de bouwplaats: de leidingvloer, de appartementenvloer en de nieuwste innovatie, de klimaatvloer.

Bij deze uitbreidingsplannen zijn kortgeleden ook de omwonenden uit Skûlenboarch betrokken tijdens een informatieavond. Met die omwonenden is al langer contact vanwege de gezamenlijke zorg over het ontbreken van een goede en veilige ontsluitingsroute vanaf het industrieterrein. Tijdens de uitreiking van de duurzaamheidsprijs heeft algemeen bedrijfsleider Taco Mulder de aanwezige provinciale politiek dan ook opgeroepen haast te maken met deze ontsluitingsroute. Met het motto ‘geen duurzaamheidsprijs zonder duurzame ontsluiting’ heeft VBI het belang daarvan willen onderstrepen.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: