Helaas hebben relatief te weinig ZZP-ers meegedaan aan een door de redactie opgestelde enquête om een goed overzicht te kunnen geven van de situatie van de ZZP-ers in Eastemar in relatie tot de corora-crisis. Door de uitslag toch te publiceren geven we dan een vertekend beeld. Bovendien zijn tijdens publicatie van de enquête inmiddels nieuwe maatregelen van kracht of langer van kracht. Ook dit heeft invloed gehad op de steekproef.

Over de uitslag willen we wel melden dat bijna alle ZZP-ers die mee hebben gedaan minder of geen werk meer hebben. Dat is verontrustend. Daarin moet het idee meegenomen worden dat de ZZP-ers die minder of geen werk hebben juist hebben meegedaan aan de enquête.

Opvallend is wel dat bijna alle ZZP-ers die mee hebben gedaan aangeven dat de situatie neerkomt op “een poosje doorzetten maar uiteindelijk komt het wel goed”.

We willen dit verhaal afsluiten met een oproep aan Eastermar om niet alleen de ondernemers waarvan het duidelijk zichtbaar is dat ze last hebben van de corona-crisis (horeca, kappers, enz) te steunen, maar ook 'omtinken jaan' aan de wat minder zichtbare harde werkers in ons dorp.

Dank aan de ondernemers die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen!

zzp-er in coronatijden

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: