Eastermar wie ien fan de lokaasjes op de iepen dei fan 'het Friese Merenproject'. Yn Eastermar waard de opwurdearre Lits-Lauwersmarrûte taljochte.
Likernôch 130 minsken hawwe mei in pream de Leien op west. Dêre waard troch in fertsjintwurdiger fan Staatsbosbeheer útlis jûn. Ek de skiednis fan de Leien kaam oan 'e oarder. Opstappe koe alle oeren en fansels barde dat op de Komerk, ien fan de grutste nije projekten binnen de Lits-Lauwersmarrûte.
Fierder hawwe sa 'n 100 minsken yn Hotel Meerzigt de film sjoen oer 'het Friese Merenproject' en hiene ús doarpsgidsen it de hiele dei drok mei rûnliedings. Al mei al wel in prachtich stikje promoasje foar ús doarp.

Links: www.friesemeren.nl (Hjir is ek de film te besjen.)

Image

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen