Mei troch it Easterbarren en it moaie waar, leit de haven op de Komerk aardich fol. It is der in gesellige drokte fan boaten, boatsjeminsken, boartsjende bern en hûntsjes. De measte boatsjeminsken binne ôfkaam op it Easterbarren en lizze, mei de útwreiding fan de Easterbarrenrûte, mei harren boat op in daaldersk plakje, wat it strjitfestival oanbelanget.

Bewenners fan it Waltsje fine it prachtich, al dy drokte. "Dit wie de bedoeling" sei ien fan de bewenners dy 't fanút de tún útsjoch hat op alle warberens op de Komerk.

Image

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen