Meitsje kâns op fergese kaarten foar de generale!

In skoft lyn hat Tryater mei in geloksbrievebus it gelok fan Eastermar sammele en dêr in gedicht fan in oere fan makke. Dat gedicht is dit wykein, op 3 en 4 oktober, te hearren tiidens in audiofisuele tocht troch Eastermar.

Wy binne noch op 'e syk nei frijwilligers om de rûte te ûndersteunen. Dat kin wêze foar it begelieden fan it publyk, foar de betsjinning fan objekten lâns de rûte, tee sette, esfh. Hjirûnder alfêst de data:

Tongersdei 1 oktober: 19:00 – 21:00 oere Ynfojûn frijwilligers

Freed. 2 oktober: 15:15 – 18:00 oere Generale trochrin

Sneon 3 oktober: 12:00 – 17:30 oere Gelok (as heale shift byg.12:00 – 14:45 oere / 14:45 – 17:30 oere)

Snein 4 oktober: 12:00 – 17:30 Gelok (as heale shift)

Kinsto en liket it dy moai ta om te helpen, mail dan nei en dan wurdt der kontakt mei dy opnaam.

Foar kaarten en mear ynfo oer it projekt, sjoch op https://tryater.frl/show/it-gelok-fan-fryslan/

De freeds ha wy in trochrin wer't wy noch puplyk foar brûke kinne. Kaarten binne fergees en wy kinne 15 fuort jaan!
Trochrin betsjut trouwens in 'test'. Dus wy rinne de route dan proef om it sa mar te sizzen. Ek buren as freonen binne wolkom mar dus max. 15.
Om in oanmerking te kommen, nim kontakt op mei .

it gelok fan eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen