2 november 2017: Informatieavond SamenLoop voor Hoop Eastermar

 samenloop voor hoop

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 vindt op De Komerk in Eastermar een SamenLoop voor Hoop plaats. Vooruitlopend op deze loop is er donderdagavond 2 november a.s. een informatieavond voor potentiële wandelaars. De informatieavond wordt gehouden in De Hege Stins, Torenlaan 12-14 in Eastermar en begint om 19.45 uur.

Wat is SamenLoop voor Hoop?
SamenLoop voor Hoop is een sponsorevenement van KWF Kankerbestrijding voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Tijdens een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er optredens, ceremonies en acties van deelnemers. Het evenement wordt volledig door lokale vrijwilligers georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk kankeronderzoek.

Teams gezocht
De organisatie is op zoek naar teams die deze SamenLoop voor Hoop tot een sportief en financieel succes willen maken. Een team bestaat uit  ongeveer 15 personen en staat onder leiding van een teamcaptain. Van teams wordt zowel een sportieve als een financiële prestatie verwacht. De sportieve prestatie bestaat eruit dat een team 24 uren achterelkaar rondjes over het Komerkterrein wandelt; gemiddeld twee uren per persoon. Daarnaast probeert een team voorafgaand en tijdens de SamenLoop voor Hoop via sponsoring en verkoop van spulletjes zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Inschrijven kan via www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar

Wie eerst graag meer informatie wil, is 2 november van harte welkom op de informatieavond.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen