×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 426 niet laden

Kampioen fan Eastermar wurde? Dat kin kommende saterdei, 11 juny! Dan wurdt it earste Eastermarder Fuotbalkoai-toernoai hâlden. It begjint om 13.30 oere.

Kinst kampioen wurde yn trije ferskillende kategoryen: Kampioen Heechhâlden, Kampioen Latsjetûk of Kampioen Panenka. Of miskien wol kampioen yn alle trije ‘dissiplines’! Hoe’t dat krekt giet wurdt yn ‘e fuotbalkoai – oan it Harstepaad – wol útlein.

Der binne twa groepen dielnimmers: bern oant 13 jier (basisskoalle) en jongelju fan 13 o/m 18 jier (fuortset ûnderwiis). Sawol jonges as famkes kinne meidwaan. Opjaan kin by Wijbe Postma, ’t Hôf 5, 0512 471615 of e-post  of saterdeitemiddei by de koai.

Publyk is fansels ek wolkom.

foutbalkoai

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen