Op 23 april a.s. zal Koardinaasje, samen met een gastkoor dat enkele dagen in Eastermar doorbrengt, een lenteconcert verzorgen. Het is het gemengd Broeks Koor de Vroolijkheid uit Brummen (bij Zutphen). 'De Vroolijkheid' heeft zijn liederen gevat in een verhaal over liefde en de rivier de IJssel. Naast ieders eigen repertoire zullen beide koren ook samen enkele liederen ten gehore brengen. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Plaats: de Hege Stins te Eastermar

Tijd : 20.00 uur

Vrij entree, na afloop mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage

koordinaasje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen