Saterdei 7 maart is der in Bazaar yn 'De Hege Stins'. Dizze bazaar wurdt organisearre fanút it kristlik jeugdwurk Eastermar en de opbringst is foar Shoma, in stifting dy't har dwaande hâldt mei it opsetten fan ûnderwiis yn noardwest Tanzania.

De jeugd fan de groepen 6, 7 en 8 hat allegear leuke spultsjes en hapkes en drankjes klearstean en der binne aardige prizen te winnen.

Klik hjir om de flyer te iepenjen.

bazaar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen