De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van OBS De Bolster in Eastermar komen in actie voor Serious Request. Zij krijgen les tijdens een lesmarathon van donderdag 19 december 20.00 uur tot vrijdag 20 december 8.00 uur. Het doel is om, d.m.v.  sponsoring, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis in de strijd tegen onnodige sterfte van kinderen door diarree. Tijdens deze lesmarathon zullen er, naast reguliere, ook diverse gastlessen worden gegeven zoals een kookles, een muziekles, een les over de Eastermarder volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma, kanjertraining en is er een optreden van de plaatselijke muziekgroep Opselen.  De lesmarathon wordt  ’s ochtends door wethouder Doeke Fokkema afgesloten waarna er nog een gezamenlijk ontbijt volgt waar ook de ouders, tegen betaling, aan kunnen schuiven.

OBS-De-Bolster-SR13-klein 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen