images

Drie koren van dirigent Henry Pickée, te weten 'Laudamus' uit Hurdegaryp, 'Ta Gods Eare' uit Eastermar en 'Sjong de Heare' uit Oosternijkerk verzorgen op zaterdagavond 15 december een kerstconcert in Nieuw Perspectief te Hurdegaryp. Onder de titel 'De komst van het Licht' brengen zij een gevarieerd concert met muziek voor advent en kerst. Op het programma staan o.a. werken van Händel, Bach en Sweelinck, maar ook de bekende kerstliederen zullen niet ontbreken. Gedurende het kerstconcert verzorgen de drie koren in wisselende samenstelling verschillende optredens, zijn er muzikale intermezzo's van enkele solisten en is er samenzang. Het kerstconcert begint om 20.00 uur. Tussendoor is er pauze, waarin koffie en thee met iets lekkers genuttigd kan worden. Het kerstconcert is gratis toegankelijk. Aan het einde is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Allen van harte welkom op 15 december in Nieuw Perspectief, Swagermanstraat 42, Hurdegaryp.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen