Ateliers op K.B.S. De Balsemyn

Op de Balsemyn worden in januari 2013 weer ateliers georganiseerd. Deze ateliers zijn bedoeld
voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van school. De kinderen kunnen in kleine groepjes iets leren.
Wij denken dan aan schilderen, geschiedenis, dans , drama, natuur, creatieve vakken, timmeren,
sport, dammen, schaken etc. etc. De ateliers worden op zes donderdagmiddagen van 13.30 tot 14.30 uur voor de onderbouw en van 14.30 tot 15.30 uur voor de bovenbouw gehouden. De eerste periode is van januari tot de voorjaarsvakantie en de tweede periode begint na de voorjaarsvakantie.
Voor deze ateliers hebben we vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden bij deze activiteiten.
Welke ouders/ dorpsgenoten hebben hiervoor belangstelling om mee te werken aan het verzorgen
van deze ateliers?
Voor meer informatie: Egbert Schilstra tel. 471419 of Albertha Hoekstra tel. 472083

balsemyn

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen