Stifting Skûtsjesilen yn 'e Wâlden hat niiskrekt bekend makke dat it skûtsjesilen definityf troch giet!

De lêste dagen wiene fansels spannend want hoe komt it mei de wyn. Mar de waarberjochten sjogge der no goed út. It liket sels droech te bliuwen.

Koart sein: it wurdt sneon in prachtdei, mei in doarps-moarnsbrochje op it Breed én skûtsjesilen op de Mar!

Skûtsjesilen yn 'e Wâlden

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen