image001

Burgum, 12 maart 2011

Eerste kievitsei in Tytsjerksteradiel

Op zondag 11 maart is het eerste kievitsei in de gemeente Tytsjerksteradiel gevonden. De heer Hans Douwe van der Boon uit Twijzelerheide vond het ei om 10.37 uur in Skûlenboarch.

Hans Douwe is achttien jaar en al vier jaar in het bezit van een eizoekerspas. Dit jaar zocht hij samen met zijn kameraad Freerk van der Boon naar het eerste kievitsei, maar Hans Douwe vond deze als eerste. 'Us heit wie der fan 't jier net by, mar doe't ik it aai fûn, ha ik him direkt belle. Hy kaam doe fuortdaliks nei ús ta.'

Burgemeester Ter Keurs neemt op dinsdag 13 maart 2011 om 9.00 uur het kievitsei in ontvangst op het gemeentehuis in Burgum. Hans Douwe van der Boon ontvangt het vindersloon van €15,00 en de officiële oorkonde. Weeklad Actief biedt de traditionele wisselbeker aan.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen