Spitich, spitich mar foar de twadde kear op in rige moat it 'Skûtsjesilen yn 'e Wâlden' ôflaske wurde. It minne waarsfoarútsjoch, en dan mei nammen de hurde wyn, spilet de organisaasje op'e nij parten. Dit barde nammentlik ek al yn 2010.

 

De wedstrydkommisje fan de IFKS hat in negatyf advys jûn om te starten. Om ûngelokken foar te kommen hat de organisaasje dit advys oernommen. Der wurde sneon hurde wynpûsters ferwachte.

Wat wól trochgiet is de eksposysje oer it 100-jierrich bestean fan skûtsje 'it Doarp Eastermar' Dizze útstalling is iepen fan 09.00 -16.00 oere fergees te besjen yn Meerzigt oan de E.M. Beimastrjitte 8 te Eastermar.

Hurde wyn

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen