×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 457 niet laden
EASTERMARDERS HOEGE NET LANGER DE BROEK OP TE HALDEN.

"Broek ophâlde!" raasde de skipper eartiids tsjin syn maat as se troch Eastermar sylden. De trochgong wie sa smel dat it ûnderlyk fan 't seil (de broek) omheech holden wurde moast om noch wat sicht te hawwen. Sa komme de Eastermarders oan harren bynamme: Broekophâlders.

Tsjintwurdich is der alle romte foar boatsjefolk om de nije passantehaven fan it doarp oan de Burgumer Mar yn te farren. Om al dy toeristen wolkom te hjitten en om it nije simmerseizoen te iepenjen is der op saterdei 24 april in Shantyspektakel yn de haven fan Eastermar.

Om 16.00 oere sil der in grut shantykoar optrede. Ferskate shantykoaren út de omkriten foarmje ien grut koar fan wol 200 manlju/froulju. Dit alles ûnder lieding fan dirigint Willem Zijlstra fan Beetstersweach.

Elkenien is fan herte wolkom en de tagong is fergees. Foar de bern is der in grut springkessen oanwêzich.

Ynformaasje: Jannes Hamstra, tel. 0512-471216

e-mail:

shantyspektakel op 'e Komerk
Shantyspektakel op 'e Komerk

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen