Wa't fan rêst hâldt moat de sneintemoarn nei it doarpsfeest yn Eastermar wêze. Wa't fan drokte hâldt moat de trije dagen dêr foar yn it Brûsplak fan de Wâlden wêze. Trije dagen, it klinkt altyd as lang, mar it fljocht foarby. De kompliminten foar de feestkommisje en de spultsjekommisje foar wer in poerbêst doarpsfeest mei ferrassende, mar ek mei tradisjoneel oanwêzige eveneminten. It rûn allegear as in trein. Ek foar de diskemerk en de feemerk in dikke tsien. En dat iene buike, krekt nei it ringriden binne wy al lang ferjitten. Wat in waar!
Alle foto's (ek op de eigen side fan Soulblender steane foto's fan de freedtejûn)

Wa't ek in reaksje jaan wol op it doarpsfeest, kin dat ûnderoan dit artikel kwyt.

Noch in pear dinkjes:

bekers
Neffens dizze fotograaf is dit dé bekerwinner fan 2009

bord
Sa sneu, it is net slagge (ynstjoerd troch Martsje Mud)

{jomcomment}

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen