Dûnsgroep Radist út Vinnitsa (Oekraïne) hat op freedtemoarn in optreden fersoarge yn de Kjellingen. Spitigernôch koe it optreden fanwege it waar net bûten plakfine. Mar gelokkich hawwe wy hjoed de dei dêr wol in oplossing foar...

optreden Radist

optreden Radist

Nei ôfrin waard de groep frege om dochs noch even bûten, op ien fan de meast karakteristike plakjes fan Eastermar, te posearjen.

Besjoch alle foto's, makke troch Harmke Paulides

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen