Wy sjogge werom op in tige slagge 'Avondvierdaagse'! It wie de hiele wike goed kuierderswaar en de rûtes wienen prachtich. Mear as 400 entûsjaste rinners ha dit jier meidien. En wat stienen der freedtejûn in soad heiten en memmen en oare ‘fans’ oan de kant mei blommen om de rinners yn te heljen: geweldich! Mei de fleurige muzyk fan malletband VIOS út Koatstertille wie it in prachtige optocht!

Alle frijwilligers, tige betanke foar jimme ynset!

Ut namme fan de kommisje, Klaas van der Veer 

Klik hjir foar de fotoreportaazje makke troch Albert en Gemma Bakker

AVD 2013

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen