In feestlike dei dizze freed. Foar de St.100 jaar Dam Jaarsma én foar Eastermar, want de iepening fan it Dam Jaarsmajier is no offisjeel út ein set mei it ûntbleatsjen fan de gevelstien op it Dam Jaarsmahûs en de iepening fan de útstalling yn de Kjellingen. Ek it filmportret - dat freedtejûn yn Meerzigt te sjen wie - luts in protte besikers.
Foar wa't tige nijsgjirrich is: alle sneontemiddeis is de eksposysje yn de Kjellingen iepen fan 13.30 oere oant 16.30 oere.

In wiidweidich ferslach fan Gerbina Prins-de Graaf kinne jo hjir lêze en hjir stean de bylden fan Albert Bakker.

Sjoch ek op Omrop Fryslân op 6 minút 30.

dj-iepening

dj-iepening1

 dj-iepening2
De omkesizzers fan Dam Jaarsma tegearre mei de bestjoersleden fan st. 100 jaar Dam Jaarsma

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen