Hy wie de twadde dielnimmer dy't by it diske fan it Eastermarder skûtsje saterdeitemoarn de fok omheech skuorde en hoe! Hy sette in tiid del dy't troch alle folgjende hijsers net ferbettere wurde koe. De namme fan dizze krachtpatser: Klaas Zuidersma. En hy koe dus by de priisútrikking yn 'e feesttinte de beker yn ûntfangst nimme.

Yn 'e rin fan 'e dei kamen der ek safolle froulju op dit fokhijsen ôf, dat de organisaasje ad hoc it beslút naam om ek foar 'it swakke geslacht' in kampioenstitel yn te stellen, mei ek in beker fansels! De dame dy't de eare fan Earste froulike fokhijskampioen tafoel is Lieke de Vries. Beide kampioenen wurde lokwinske mei dizze prestaasje!

Nijsgjirrich: de 'bok' (de trijepoatige hijsynstallaasje) is konstruearre troch Hindrik en Geale Tadema. Sa hat de organisaasje no de beskikking oer eigen ark. Ferline jier waard de bok noch hierd fan 't skûtsjemuseum yn Earnewâld. Op dy ynstallaasje helle Errit de Jong de titel 2012 binnen en hy besocht dy titel saterdei in tal kearen te ferdigenjen, mar dat slagge net.

Tiden fan 'e kampioenen:
* Klaas Zuidersma: 4,40 sekonden
* Lieke de Vries: 9,06 sekonden

fokhijs kampioen

 

 DSC5552a

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen