Einlings wie it dan wer safier. Saterdei 24 novimber is Sinteklaas oankommen yn Eastermar.
Mar wat wie der dochs oan 'e hân? De pakjes wiene stellen troch in pear boeven. Dy rieden yn in grutte swarte auto troch it doarp te toeterjen. Allegearre berntsjes besochten de boeven tsjin te hâlden. Lokkich is alles wer goedkaam. De boeven binne pakt en alle pakjes binne wer terjochte.

sint1

 

It wie in grut feest yn de gymnastykseal. Foar de gruttere bern wie der bingo yn 'e Kjellingen. 

Klik hjirre foar it byldferslach

 

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen