Zeer tevreden kijkt de EPS-commissie terug op het 14e Paardenspektakel van afgelopen zaterdag.
Het thema was Film. Meer dan 110 deelnemers, al dan niet verkleed, enthousiaste vrijwilligers, zes mooi gebouwde hindernissen, een prachtige route rond Eastermar en schitterend weer.

Dat er voor zo'n groot spektakel een grote groep vrijwilligers in touw is geweest voor o.a de bouw van de hindernissen, de catering, verkeersregeling, etc.etc. moge o.a. duidelijk zijn uit de bijgaande foto's van Bouwe de Jong. De bewoners van de Nije Hoarnst hebben voor deelnemers en vrijwilligers een giga-stapel broodjes gesmeerd.  Zo droegen dus vele Eastermarders hun steentje bij voor het jaarlijkse Paardenspektakel. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank en grote waardering!

eps-2012-4

De winnaars van de Aanspanningen zijn:

1e  prijs Marieke van Wengerden uit Ginnum: 112 seconden
2e  prijs Sjoerd Venema uit Jistrum: 119 seconden
3e  prijs Grietje Venema uit Drachten: 138 seconden
4e  prijs Klaas v.d. Veer uit Garyp: 147 seconden  

De winnaars van Onder het zadel zijn:

1e prijs: Alie Jongsma uit Rottevalle met 148 seconden
2e prijs: Jildou Ludema uit Wouterswoude met 153 seconden
3e prijs: Annet Idsinga uit Ryptsjerk met 158 seconden

Het schoonste geheel van de Aanspanningen was Martsje de Vries en van Onder het zadel Dieuwke Stoker.

De 2e en 3e prijs van de loterij zijn gevallen op nummers 678 (2e) en 246 (3e).
De winnaars kunnen contact opnemen met Froukje Stoker via de mail: .
De 1e prijs is al uitgereikt.

Foto's bestellen (originele niet verkleinde bestanden slechts € 1,- per stuk)

Zie ook verslag Kanaal 30

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen