Het Snertbarren op 29 januari was weer een groot succes. Naast de gezelligheid, de goede snert en de kampioenen heeft dit 'barren' het mooie bedrag van € 340,-- opgebracht.  Afgelopen woensdag, 25 februari jl., heeft Jannes Hamstra namens de organisatie van het Snertbarren deze opbrengst overhandigd aan de voorzitter van de diaconie, Herman Koops. De diaconie was blij verrast met de aandacht voor haar werk en is zeer ingenomen met het bedrag van € 340,--. Zij zal, volgens de wensen van de organisatie van het Snertbarren, dit geld besteden aan hulp aan inwoners van Eastermar. Over de invulling van deze hulp verwijzen wij u naar het artikel zoals dat in de BREEDút nummer 2 jaargang 2011 is gepubliceerd.

De diaconie van de PKN gemeente Eastermar dankt alle ‘snertsieders’ voor hun culinaire inspanningen, de proevers voor hun bijdrage en de organisatie voor het feit dat zij aan de diaconie heeft gedacht. De gulle gift zal goed gebruikt worden!

opbrengst-snertbarren
Herman Koops (l) neemt de envelop van Jannes Hamstra(r) in ontvangst
foto: Saskia van den Berg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen