Op 9 juni hat de wettersportdei fan WSF Tusken Mar & Leyen plak fûn foar de basisskoallen. Alles wie der klear foar by paviljoen De Leyen, der soene 10 bern fan de Bolster en 17 fan De Balsemyn meidwaan. De bern fan de Balsemyn ha oan ien workshop mei dien yn de middei. Troch it minne waar koe it moarns net trochgean. Foar de bern fan de Bolster is it derom net trochgien. Dit is fansels skande, mar it koe net oars. De workshops binne lieden troch studinten fan it CIOS Friesland college ut Hearenfean. Foar harren wie it in examenopjefte. Yn 2018 is wettersportferiening foarnimmens in grut wettersportfeest foar de bern te halden op freed 13 juli. Wy hoopje dan fansels op mooi waar foar alle bern.

Klik hjir foar it byldferslag

IMG 6892

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen