Doarpsaginda

 • Lichtjesavond Eastermar

 • Zondag 08 December 2019
 • Aanvang 18:15 uur
 • Eindtijd: 19:30 uur
 • Categorie: Ferienings Aktiviteit

 • lichtjesavond.jpg
 • Omschrijving:

  Zondag 8 december 2019, Hege Stins Eastermar. Inloop vanaf 18.15 uur, bijeenkomst van 19.00 – 19.30 uur.
  Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele
  wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doorgaans wordt het
  breder getrokken en gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om andere dierbaren die we missen.
  Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.
  Vorig jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team voor het eerst een
  Lichtjesavond in Eastermar. Een zeer geslaagde bijeenkomst, die zeker in behoefte voorzag. Alle reden om dit
  initiatief te herhalen en de ‘Eastermarder Mienskip’ te betrekken bij de opzet.
  In de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van
  Basisskoalle De Twirre in het kader van Wereldlichtjesdag aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en
  alles wat daar bij hoort. Daarom worden ouders met hun kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte
  uitgenodigd de Lichtjesavond Eastermar bij te wonen. Een aantal kinderen uit Eastermar worden gevraagd bij
  te dragen aan het programma.
  Lichtjesavond Eastermar is:
  - Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is
  maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten!
  - Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je
  de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet.
  - Voor iedereen. Het maakt niet uit of je gelooft of niet. Ook als je iemand wilt steunen of om een andere
  reden een kaarsje wilt branden.
  In de laatste week van november wordt huis aan huis een flyer verspreid met daarop onder andere informatie
  over het programma.
  Bij veel uitvaarten worden gedichten gelezen en klinkt er muziek. Wellicht heb je een speciale herinnering
  aan een gedicht, een lied of muziekstuk en zou je dit graag nog een keer willen horen. Laat het via de e-mail
  aan ons weten. We proberen jouw inbreng dan te verwerken in de opzet. Telefonisch doorgeven mag ook.
  Reageer uiterlijk 25 november naar:
  Email:
  Telefoon: 06 – 21295036 Helga Hiemstra
  06 – 15196163 Pietsje Elverdink

  Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair team, met
  medewerking van vele vrijwilligers die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst.
  Wij hopen op deze manier samen een ingetogen maar mooie bijeenkomst te hebben waarin wij diegenen
  gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben.
  Wij hopen je zondag 8 december te ontmoeten.
  Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van de vervoersservice van Lokaal Loket:
  06 -15626399 (bereikbaar tussen 9 – 12 uur) • Locatie:
  PKN-tsjerke De Hege Stins
  Torenlaan 12-14
  9261 VZ Eastermar

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen