Utnoeging foar de iepen dagen fan 24-26 april.

Foar blommen, tee, sieraden en dekoraasje kinne jo wer terjochte yn 'ús Eastermar'!

Iepeningsdagen en -tiden:
Woansdeis en tongersdeis fan 9.00 oant 18.00
Freeds fan 9.00 oant 21.00
Saterdeis fan 9.00 oant 16.00 oere.

Fan herte wolkom!

Jeltine Wilkens
E.M.Beimastrjitte 30
Eastermar

 

Image
It nije pân fan de Greideroas, eartiids ek al in blommewinkel

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen